Algemene Ledenvergadering woensdag 20 februari

07 februari 2019

BESTE GOESE MANERS

Op woensdag 20 februari start om 20:00 uur onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Waarom verwachten we u dan?
De algemene ledenvergadering (ALV) is het moment waar op we als leden met elkaar vastleggen wat we willen met onze vereniging.
Op een ALV genomen besluiten zijn bindend voor het besturen van de vereniging door het bestuur in het komend jaar.
Dus de ALV is het moment om samen met andere leden ideeën en gedachten te delen en samen keuzes te maken voor onze vereniging.
De stukken voor deze ALV kunt u als lid downloaden vanuit de documenten op het besloten ledendeel van onze website via de button "mijn club" rechtsboven.
Op de ALV worden ook de bestuursleden gekozen. Maar tevens nemen we dit keer afscheid van een aantal bestuursleden. Dit jaar doen we dat van Ad Vos (bestuurslid bar), Inge Coppen (penningmeester) en Arno van Trigt (voorzitter). We vinden het jammer, maar respecteren hun besluit. Als bestuur willen we hen bedanken voor hun grote inzet in de afgelopen jaren, waarin mede dankzij hen er in 8 jaar een mooie vereniging is ontstaan na de fusie in 2011.
Een vereniging met veel actieve vrijwilligers, maar waar altijd plaats is voor vrijwilligers die ideeën hebben om ten uitvoer te brengen. We zijn en willen een vereniging in ontwikkeling blijven samen met alle leden.
Het bestuur stelt het op prijs dat we met zo veel mogelijk leden in een gezellig samenzijn na afloop van de vergadering onze aftredende bestuursleden bedanken.

Dus we zullen maar zeggen: TOT ZIENS OP WOENSDAGAVOND 20 FEBRUARI A.S.

Nieuwscategorieën