Reglementen

Enkele reglementen 
 
Baanreglement 
1. Alleen leden die in het bezit zijn van een geldige verenigingspas mogen de banen betreden.
2. Betreden van de banen is alleen toegestaan met deugdelijke tennisschoenen.
3. Bij het gebruik maken van de banen van TPV De Goese Maan dient men er rekening mee te houden dat TPV De Goese Maan zich conformeert met de wens van de KNLTB te spelen in nette kleding.
4. Spelers zijn verplicht gebruik te maken van het afhangsysteem waarbij iedere speler per baan en per periode van 45 minuten zijn of haar pasje dient op te hangen. Het is niet toegestaan om tijdens het spelen een volgende periode te reserveren. Bij gebruik maken van het afhangsysteem dient een van de speler aanwezig te zijn op het tennispark.
5. De banen kunnen niet bespeeld worden in het geval van onderhoud en als er plassen op de banen staan. Aan het begin en eind van het seizoen bepaalt de baancommissie wanneer de (gravel)banen betreden mogen worden.
6. Het spelen met verlichting is alleen toegestaan vanaf start schemering. Na het spelen moet de verlichting worden uitgeschakeld. 
7. Het aantal banen dat gereserveerd wordt voor trainingen, competitie en toernooien wordt bekend gemaakt via afhangbord.nl en op de website www.degoesemaan.nl bij de activiteiten In die gevallen is afhangen niet mogelijk. Trainers hebben per trainer in principe het recht van gebruik van een baan. Alleen als door een overschot aan baanruimte de omstandigheden het toelaten, hebben zij het recht een 2e baan te gebruiken.
8. Na het spelen is men verplicht de banen te slepen, behalve bij vochtig weer. De banen moeten schoon worden achtergelaten. 
9. Na 19.00 uur zijn de banen in principe alleen beschikbaar voor 17+ leden. Jeugdleden die voor 19.00 uur hebben afgehangen hebben wel het recht de reguliere speeltijd van drie kwartier/een uur vol te maken.
10. Ieder lid mag zes keer per jaar tegen betaling van € 5,00 per keer een niet-lid introduceren. Per reservering is één introducee toegestaan, tijdens daluren (12.00-17.00 uur) twee introducees.
 
Regels verlichting en park sluiten
Na afloop van je partijtje tennis of padel verzoeken we je dringend 1) de lichten te doven, 2) de  deur van 't Maen'uusje te sluiten en 3) het hek van het park dicht te doen. De laatste regel geldt uiteraard alleen als je als laatste het park verlaat. 
 
Huishoudelijk reglement
Leden kunnen het huishoudelijk reglement lezen op de website bij documenten onder het tabblad leden na  inloggen via Mijn Club.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 113 215 183

Sportpark Het Schenge (ingang Zuid)

Geldeloozepad 5b
4463 AJ Goes

KVK-nummer

54052823