Club van 100

Sinds oktober 2023 is de buitenwand van 't Maen'uusje opgesierd met een groot bord: de Club van 100. Dit bord biedt de meest laagdrempelige manier om TPV De Goese Maan een warm hart toe te dragen.

Iedereen kan zich met een eigen paneeltje aansluiten bij de Club van 100: bedrijven, (competitie)teams, leden en sympathisanten. 

Speciale vermelding verdienen het padelteam de Pantera's en de bedrijven Internetpaleis en Adminstratiekantoor Sabrina Peeters (ASP), die vrijwel direct na de bevestiging van het bord zijn ingestapt. Hopelijk volgen er snel meer! Ons doel is om zo snel mogelijk de bordruimte uit te breiden! 

De spelregels zijn als volgt:

  • Eenmalige productiekosten van € 15,- (excl. btw) zijn voor eigen rekening. Je bent vrij om zelf de opdruk te bepalen (het bestuur houdt zich het recht voor ontwerpen af te keuren).
  • Per kalenderjaar bedraagt de huur € 100,- (TPV De Goese Maan is niet btw-plichtig). Het huurbedrag wordt jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar gefactureerd.
  • De huur wordt stilzwijgend verlengd en is te allen tijde opzegbaar. Reeds voldane huur over een lopend kalenderjaar wordt niet gerestitueerd.
  • Wanneer men instapt gedurende een kalenderjaar, wordt de huur over het eerste kalenderjaar naar rato berekend, vanaf de eerstvolgende kalendermaand. Voorbeeld: wanneer een bordje op 15 maart geplaatst wordt, worden de maanden april t/m december in rekening gebracht.
  • Voor bordjes die worden afgenomen en geplaatst vóór 1 januari 2024 wordt huur in rekening gebracht vanaf kalenderjaar 2024.

Heb je interesse, meld je dan via de sponsorcommissie:

Jos Lukasse - [email protected] - 06-27094320

 

 

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 113 215 183

Sportpark Het Schenge (ingang Zuid)

Geldeloozepad 5b
4463 AJ Goes

KVK-nummer

54052823